Radio i siaradwyr Cymraeg - yn adlewyrchu materion, digwyddiadau, diwylliant a diddordebau pobl Cymru. Radio for Welsh speakers - reflecting the issues, events, culture and interests of the people of Wales.